Питање које се поставља на 380.стр. у VIII глави:
Срби под Немањићима..., из књиге:
ЗАБРАЊЕНА ИСТОРИЈА СРБА, од М.С.Милојевића.

КО ЈЕ НЕМАЊА

ВРЕМЕПЛОВ одговара НПНЛ

КО ЈЕ НЕМАЊА

ко је Неманја

Суочимо се само са Д. покретачким енергијама упитне реченице: „КО ЈЕ НЕМАЊА“ са потврдном:

„НЕ ПОСТОЈИ БОЛЕСТ НЕГО БОЛЕСТ ЈЕЗИКА“.

болест језика

Пошто је откривена тајна болести тако када се 2 х има – оно постаје +, тада добијамо 331 – 424, јер се од мањег броја одузима већи број да је заправо резултат + 93 а не уобичајен принцип АОП-а. У том случају добијамо 755 + 93= 848 уместо 662.
848.г. + 1198.г. = 2046.г.; разлика је 14.г.
(2060.г. - 14.г. = 2046.г.)
То нам заправо открива да се све кроз ИД људски подсвесно-тајно делује преко следећих 3 кôда: 848 – 662 = 186;
Кôд 186. је кључни и одлучујући. Он је датум 18.06. Две су године кроз тај датум веома важне:
-18.06.1989.г. је био дан Срца Исусова, по католичком календару.
Господ над Војскама постројава у ЗБОР своје Војнике. БРЗО их разврстава! На леве, на десне!!!
Цела година је „ДА СВЕТИ СЕ ИМЕ ТВОЈЕ..., СВЕТИ СЕ ИМЕ ТВОЈЕ“, из молитве, Оче наша.
Та година бијаше и 600. Годишница од Косовског-Газиместанског Боја 15.06.1389.г.
-18.06.2013.г., истим датумом је, након 24.г., сагледано што је учињено да се слави и прослави Име Оца Вечнога.
Покреће се деоба наслеђа и личних добара.
Први датум беше, у првој примени одобреног поправног испита наше Галаксије.
Док је други, у примени поновног, одобреног, поправног испита наше планете Земље, због резултата положених поправних испита наше Галаксије.
ЗБОГ тога је цела 2013.г. деловала и примењивала звуке молитве Оче наш:
„КАКО И МИ ОПРАШТАМО ДУЖНИЦИМА НАШИМ“.
-Свесни смо да нам је у ИД похрањено, да се при крају доба стицања ИСкУСтва обожимо, тј. знамо да смо становници ове Галаксије, где влада у ЗБИРНОМ месту, на Земљи
ОПРОСТ и ЗАБОРАВ.
Кôд 24 је исти и Васељенски као и Васионски за именицу БОГ.
Планета Земља је збир потомака свих рођених и створених било где.
Тако да је Господ над Војскама, кроз рад свога Све-тог Срца крвотоком припремио све на колективни полазак на више нивое, прво унутар наше, потом и других Галаксјија.

НЕ ПОСТОЈИ БОЛЕСТ НЕГО БОЛЕСТ ЈЕЗИКА
болест језика 2

Исту Покретачку, 93 – 93 - 93 > 45, енергетску моћ, силу имају на материјалном нивоу извршења и следеће две реченице:
давање и примање

Од 1993.г. се те две поруке међусобно суочавају. Јагањац Божји нас прозива да се обожимо.
Да се сетимо да смо у Галаксији ОПРОСТА И ЗБОРАВА, то на себи, као и осталима да примењујемо.

повратак на врх