МОГУЋНОСТИ

ПРЕ-ПОЗНАВАЊЕ НПНЛ
ПРЕПОЗНАВАЊЕ НПНЛ

НОВА ПСИХО-НЕУРО-ЛИНГВИСТИКА

У оно Ó-(древно) време...,

кад из ничега изниче Васељена

ТАДА, кад све бијаше ТАЧКИЦА!.Тада
, када у квантној ТАЧКИЦИ, свепрожимајући Мýк..., мироваше.

Када Мýк, тиховаше!

Када Мýк, владаше свеопштим бúтом свих бúти себедарја.

Када Мýк, тиховаше у бúти своје ПРОМЙСЛИ.

ПРОМЙСЛИ : ТИХОВА-ТИ

ПРОМИСЛИ + ТИ

ПРОМИСЛИ + ТЕ

ПРОМИСЛИ + МО ОМЕТИТеКада Мýк, одзвањаше ТИШИНОМ тамног безпућа ништавила.

Када Мýк мислећи, покрену срж своје Промйсли.

Када се Мýк Врховних Промислитеља, покрену тренутком себедарја, када Њихово ТИХОВАЊЕ, ТИШИНОМ поста, заправо роди ТИШИНУ.

ШИНУ коју МУК Промишљу обликова преносећи својој Деци појединачно:

повратак на врх