Све 3.) реченице имају наизменичне исте преклапајуће покрет-тачке енергије ка силазним нивоима.
1.) и 2.) на нивоу Д-уховног Извора дају одговор на питање.

код 682

Кôдови у низу дају одовуд 682 г., одонуд 28.06. ВИДОВДАН или дан када је
Србин Србина изручио 28.06.2001.г. + 16г.=2017.г.
682.г.
+ 1198.г. = 1880.г.

Од посвећења Хилендара 1198.г. до 1880.г., заоставштина св. монаха Симеона Мироточивог је требала заживети! Језик и Писмо, прочитај више...
Енергијом Хиландара и 1198. годином за нашу Галаксију влада РЕД, себедарја кроз љубав,
милосрђе/опрост и заборав...!
Сећати се да, као помен дела и недела, али без емоције туге, беса, немоћи...
На то нас позива сам Господ Исус Христос.
Србин је дозволио да запостави свој језик, своје просветитељско писмо, државу и земљу.
То КРВЉУ плаћа и НЕ-СРБИН(Д. кôд 92) као и СРБИН(Д. кôд 69). Ако се не освесте на време,
наставиће да примењују енергије сукоба, све до:
682г. + 1389.г. = 2071.г.*3

Енергијом Газиместана / Косовског Боја и 1389.г. за нашу Галаксију влада не-РЕД, ХАОС!
Освешћен Србин, Планетарни Човек, кад у себи пронађе и оствари,
намењену му Врховну Изворну Силу, успеће да у царству, где владају звук и језик,
пребаци истину о томе, да се 28.06.2001.г. зауставио НАМЕТНУТИ РАТНИ ПЕРИОД.
Заживело је време ТИХОГ и СКЛАДНОГ МИРА.

Оно извире из нултог стања Васељене, преноси се кроз Васиону, док у Свемиру, тај тихи складни мир увире у првог становника наше Планете у СРБИНА(Д.кôд 70), да би се излило на НАРОД(М. кôд 70).
Све док не би народ превладао целим Светом целом Планетом, Галаксијом, нашим делом Свемира. Како би одјек био такав да би се Врховни Родитељи Планетарног Србина,
већ једном ТРАЈНО МОГЛИ РАДОВАТИ.
РАДОСТ ЖИВЕТИ, РАДОСТ БИТИ!!!

Како то постићи?

Сетити се свесно да све јесте у Васељени, све што јесте у Васиони има усидрење у Свемиру.
У нашој Галаксији. И то на планети Земљи на тлу ЛЕПЕНСКОГ ВИРА!

Поново указујемо на речи реченица које.

I. ИМАЈУ ИСТУ ДУХОВНУ Покретачку енергију
1 ) КО ЈЕ НЕМАЊА, и
2.) НЕ ПОСТОЈИ БОЛЕСТ НЕГО БОЛЕСТ ЈЕЗИКА.

код 682

Већ у кратко приказан кратки АОП кôда 682

II. ИМАЈУ ИСТУ МАТЕРИЈАЛНУ Покретачку енергију
2.) НЕ ПОСТОЈИ БОЛЕСТ НЕГО БОЛЕСТ ЈЕЗИКА.
3.) ЈЕР ТВОЈЕ ЈЕ ЦАРСТВО
2.) и 3.) на нивоу М. Извршења дају одговор на питање.

код 93

1993.г. је планетарно требало да се прошири ЗНАЊЕ да НЕ ПОСТОЈИ БОЛЕСТ НЕГО БОЛЕСТ ЈЕЗИКА.
Пошто се то није пренело са тла Лепенског Вира да је бйт бйти свих болести изговорена реч добисмо 2016.г. са јасним речима
= ЈЕР ТВОЈЕ ЈЕ ЦАРСТО,
царство звука, резонанце, говора, језика...
Пазите којим укусом изговарате речи и које!!!

НЕМАЊА је СРБИН, Д. кôд 69 је примљен.
Исти кôд предат Човеку, који га прима и даље ПРЕ-даје Људима, Људима који чине НАРОД Човечанству.
Нараштаји који постају Планетарни Послужитељи Бога, јер се сматрају да су потомци СРБИН + А, БИНА на којој обитава ЈА ГОСПОД НЕБА или симбол слова А.
1 + 69 = 70! НОТАРИКОН: 1 реч има 70 значења.
И СРБИН и ко предаде СРБИН + А су извршили задатак, односно одиграли су УЛОГУ, која им би поверена из Језгра Тачкице.
То се види кроз тројни кôд

код 69

упитне реченице КО ЈЕ НЕМАЊА.
2016.г. је под звуцима речи поправног испита ПО-ПРÁВНОГ деловала!
*3 3.) ЈЕР ТВОЈЕ ЈЕ ЦАРСТВО(чије царство?)
Од 1980.г. + 36г = 2016.г.

Рођендан Слободана Милошевића *320.08.1941.г.

20.08.41

Одонуд је ТИТО предао свој ВÓД 1980.г. који је требао СЛОБА да ЖИВИ до и са 2014.г.
Та 2014. година је била нови поправни, или поправни поправног за 1997.г. речима:
„НЕ УВЕДИ НАС У ИСКУШЕЊЕ!“

Ми јесмо подлегли искушењу, али нам је СЛОБА даровао 70 година милости...
Тако да није неопходно Планетарно ратовати само ако се освестимо шта оно беше НЕСВРСТАНОСТ КОЈА НАСТА 01.09.1961.г. на тлу БЕОГРАДА!
2071.Г. – 70Г. = 2001.Г.