У оно Ó-(древно) време...,

ШТА ЈЕ БРОЈ, КОЈЕ ПОРУКЕ ШАЉЕ?

"Тиховати и Тишина" појави се...
тачкица

Шта је број, коју поруку открива та кованица кроз своја слова, својих слогова - кроз аутоматску обраду података: АОП НПНЛ?
"Маса" појави се...
БРОЈ, из корена(√) покренут у безконачној +0- је дароватељ живота, кроз непроменљивост у својој наизменичности (∞).
"Беконачна Лотосова Нула" појави се...
То се догађа кроз стабилно(4) безконачно(8) стање, тренутног видног(+) и привидног(-) енергетског емитовања из бйти квантне ТАЧКИЦЕ(.).
"4-Центар центра везаности" појави се...
"(Диск клатна у покрету)." појави се...

Шта то значи?

УМНОжавање броја се врши број+ЈЕВИМА.
У броЈУ се крије женска животодароватељска енергија, за људски РОД: Рајска Мајка = ЈЕВА/ ЕВА.
Број о себи носи поруку да поседује:
ВОЉА = И : I, енглески Ја: увек се пише великим
словом, представља и вертикалу или
Ја Господа, као и
МА = ДАНАС мађ.
Вечност се одвија кроз свеприсутну Вољу у једном дану, тренутних стања, духовног и звезданог нивоа, која трају 24 часа/сата.
То се догађа са тренутном променљивошћу и трајном непроменљивошћу кроз наизменичну тројну(3) поделу на 8 часова.
24 часа дарују 3 х 8 сати.
а).Намера: 8 сати је Васељена присутна кроз позив: Мисли!
б).Пренос: 8 сати је Висиона присутна кроз позив: Замисли идеју, одреди план деловања са људима и окружењем!
в).Извршење: 8 сати РАД на томе што се мишљу примило, замишљу одлучило да:
ДАР + ОДЛУКА = РАД
ДАН од 24 сата надаље се складно дели на 12 сати деловања +0 и 12 сати деловања 0-; поремећај настаје кад било која 0 преузме власт.
"Вртложење тачке ТАМЕ" појави се...
"Вртложење тачке СВЕ-ТЛА" појави се...
То би се рекло ако дан надвлада ноћ или обрнуто. Јер сам је подељен на ТАМУ-НОЋ и СВЕТЛОСТ-ДАН.
СВЕТЛОСНОМ ВОЉОМ Створитељ дарује Небу= А, или Себе лично= Аз, а Он је СВЕТЛОСАН.

"Хексаграм је симбол ЈАХВЕА, 1. Ваздух, 2. Ватра, 3. Вода, 4. Земља, исти симбол као Јахве. Господ који је свеприсутан у Човеку, који је на физичком нивоу, у телу које је жива Земља" појави се...

СВЕ ТЛО СНОМ ВОЉОМ = СВЕ ТЛО САН.
Сами видимо да смо ми тло где се вољом сна све САЗДАЈЕ! 100 ДАЈЕ!
Математичари још нису објаснили зашто су Месопотамији божанским бројевима сматрани
3 СВЕТ, СВЕТ, СВЕТ,
4 ВОЉА, ДУША, ТЕЛО,
5 ЧОВЕК, СРБИН, ХРВАТ
, 12, ПЛЕМЕНА, АПОСТОЛА, ЧАСОВА и 60
,

Поруке Бројева

БРОЈ
ОНАЈ КО ЈЕСТ, ЈЕСТАСТВО, ЈЕСТАСТВЕНОСТ
1 ЈА ЈЕСАМ!

Носи поруку БОЈ: БОРБА: „У БОЈ!, наредбени облик у једнини, БОЈАТИ се: „БОЈ се!“,
ЈОБ : Библијска личност олићење стрпљења, РОБ : славска послушност;
БОР : ДРВО, рудник у Србији
Ó : ДРЕВНО кроз
ЈÓ : ДОБАР, ДОБРА, ДОБРО мађ.
Ј : енергија ЈУга
Кратке смернице владања енергије тачног времена.

2 ЈАЈЕ САМ SZAM -CIFRA

Говори о томе да је ЈАЈЕ ПРЕ-ДАТО док Дароватељ оста САМ.
Усамљени, устима изговореним речима неминовно све остварује кроз два слога:
ЈА = ЈА ГОСПОД, 1. лице једнине,
ЈЕ = 3. Лице једнине глагола БИТИ *
ЈА САМ: САМ = Господ + Моје Дете: ЈЕ = Оно ЈЕ
А: Аз, Ја Господ који је све присутан небом дарује Сијамске близанце Време и Простор
SAZ : фон. мађ. 100: ПО100ЈА ТИ, постојати S-евер; Z-апад; Ј-уг;
Глагол БИТИ* не постоји у хебрејском, самим тим све што кроз сцх језик примењујемо кроз помоћни глагол БИТИ... сам, си, је, смо, сте, су, или примењујемо кроз прошло ... био..., будуће... биће..., аурист... је бит сцх језика.
Када Дух Божији БИЈАШЕ над Безданом док ствараше... хебреј тај трен, или то деловање Створитељево описује увек у садашњем времену и то са глаголом ЛЕБДЕТИ.
„... Дух Божији ЛЕБДИ над Безданом.
Са том реченицом хебреји потврђују да је ВЕЧНОСТ НЕПРЕКИДИВА НИТ ТРЕНУТАКА САД
. Кад говоримо о стварању Света, све док Створитељ не именује своје дело са даном ЈЕДАН, НПНЛ указује на Нулто стање, или израњање из ничега све створено и сви рођени који накнадно стижу.
Садашњи тренуци које живимо до нас и кроз нас се пушта дугометражни филм по седми пут. Премотавање се догађа..., да се освестимо о ономе, ко и шта бијасмо још неснимљени у мислима Врховних.
ЛЕПЕНСКИ ВИР, има исту тројну Д.А.М. покретачку енергију извршних кôдова, 13824 / 13824 / 13824. Та, свепроживајућа врховна моћ на три нивоа, непрекидно влада и одржава склад на Земљи у физичком / видном свету испод СВОДА.
Ти кôдови приказују апсолутну силу присуствовања Врховног Створитеља. Исти кôдови представљају вечност, за нас прошлост, садашњост и будућности.