Питате ме, шта је у најкраћим цртама за мене

НОВА ПСИХО НЕУРОЛИНГВИСТИКА?

НОВА ПСИХО НЕУРОЛИНГВИСТИКА
ПРОНОСИ ТЕСЛИЈАНСКИ ПРИСТУП – СВЕМУ
АРХЕОЛОШКИ ЗАХВАТ УНУТАР ЈЕЗИКА И
КРИМИНОЛОШКО СУОЧАВАЊЕ МЕЂУ ПИСМИМА
ОД ЊИХОВОГ НАСТАНКА У ВЕЧНОСТИ
ЗБОГ САМЕ ВЕЧНОСТИ.

ПРОНОСИ ТЕСЛИЈАНСКИ ПРИСТУП – СВЕМУ
Зашто Теслијански приступ?

Тесла заступа да је човек савршен АУТОМАТ који прима инпулсе из вањског света...
НПНЛ се темељи на следеће: Простор је савршени ШАПТАЧ/СУФЛЕР... Ако би којим случајем Глумац заборавио улогу, бива „случајно“ одведен на место где би се најлакше „подсетио“ шта му је чинити! АУТОМАТ по принципу Секеља(Мађара) читано као што читају Хебреји и Арапи добијамо:
ТАМО ТУ А:
Што је ТАМО то је и ТУ, потврђује Аз/Ја Господ А: Неба.
На мађарском језику ТАМО = ОТ, ТУ = ИТ,
та два слога један поред другог дају, одовуд ОТИТ као и ТИТО одонуд!
Мимо ТИТО, добијамо и ТИ Територијална Одбрана!
За време СФРЈ имали смо и ТИТА, као и Општу Територијалну Народну Одбрану...

АРХЕОЛОШКИ ЗАХВАТ УНУТАР ЈЕЗИКА:

Шта жели НПНЛ тиме речи?
Света књига Библија нам преноси да до Вавилона Бијаше Народ ЈЕДАН, ЈЕДАН Језик,... Би одлучено:
“ ...Хајде да сиђемо и пометемо им ЈЕЗИК да се НЕБИ МЕЂУСОБНО РАЗУМЕЛИ....“
НПНЛ пратећи Траг броја, бројева, речи, слогова, све до нагласака суочила се са ТРАГОм од којег је
„сваки“ народ ТРГАО свој део од врховног обједњавајућег ЈЕЗИКА!


О Врховном Језику би се желело говорити током предавања које се припремају.

КРИМИНОЛОШКО СУОЧАВАЊЕ МЕЂУ ПИСМИМА:

Каква сад криминологија међу писмима?
Исти симболи, знаци, поготово писани, не штампани, имају друго значење у склопу
разних азбука, алфабета, абецеда.
Тесла се поносио тиме што је сматрао да је код себе развио 6 чула. Слуха, вида, мириса, укуса, додира и мишљења. Говорио је о себи:
“Мислим своју мисао!“
Кроз писана слова дозволите да Вам представимо о чему се ради.

Например именица мисао, реч ћирилицом написана а латинично прочитана даје глагол МУЦАТИ, трећег лица једнине у прошлом времену, или мисао(Ћирилица) мисао(Latinica)муцао!
Право криминално је што нам учинише Они који нам „помутише језике, самим тим и писма!!!“
ВАВИЛОН, БАБИЛОН, БОЛЕСНО, БОЛОНД:ЛУД мађ,
Код Старих Словена БОГ: Небески Летећи Објекти, НЛО,
Данас: Непознати Летећи Објекти = НЛО
Болесна и Луда стања управо су настала пометњом који се догоди у В(Б)ав(Б)илону

РЕДОСЛЕД СЛОВА У РАСПОРЕДУ СРПСКЕ ЋИРИЛИЦЕ ТЕМЕЉ ЈЕ КÔДА И КÔДИРАЊА

Говорићу вам о ономе што мало број људи зна, а то је да су били пре нас разни светови.
Да је пре Адама било људи...!

Сваки данашњи становник Земље је потомак од предака, „који беху некад“ у тим световима... „ПРОСТОР ЈЕ ШАПТАЧ“, ти потомци се данас суочавају са својим наслеђем, вољом и жељом, да се ИЗБОРЕ за „своју истину из древних времена...“, иако су уништени, нестали или...? оставили су у простору траг о себи, у жељи да њихови потомци, у датом тренутку њих правдају, тако што ће победити на ИЗБОРИМА при крају времена! Време транзита, из правца одлазка од Извора у правац долазка до Извора!
Нећу говорити сад о предањима Хиндуса, узимам ту слободу да говорим о хебрејском виђењу света. *КАБАЛА: ПРИМАТИ/ПРЕДАТИ, реч има кôд 30, колико наша Ћирилица има слова, али кôд рачунат кроз распоред слова у Азбуци.
Збир редоследних бројева слова даје резултат нумеричког кôда речи.
О томе, као и о разним принципима читања, намеравам да говорим током предавања која се спремају на име Нове ПсихоНеуроЛингвистике.
*
К: 12 А: 1 Б: 2 А: 1 Л: 13 А: 1 = 30/1

Прочитај више... Адела МАРГОТНПНЛ сматра да је династија Немањића та која, појавом непознатог Човека именом Немања, припрема да се до тада, „неначети праведни светови“ при крају времена ипак Слободно начну!

Зато почињемо са реченицом:

1: КО ЈЕ НЕМАЊА

ВРЕМЕПЛОВ

одговара НПНЛ због извршеног задатка
„КО НЕ ОСТАВИ СВЕ И ЗАМНОМ НЕ ИДЕ, НИЈЕ МЕНЕ ДОСТОЈАН“,
говори Господ..., Немања се у потпуности посвети вољи и жељи Господа.
*1 КО ЈЕ НЕМАЊА

НПНЛ Вас позива на СУочавање са Духовним покретачким енергијама, које делују из Језгра Тачкице Васељене, кроз склопљена слова упитне реченице:

1.) КО ЈЕ НЕМАЊА
Ко је Немања

Са потврдном:

*2 2.) НЕ ПОСТОЈИ БОЛЕСТ НЕГО БОЛЕСТ ЈЕЗИКА.

Болест језика

Значи, прве две реченице имају исту духовну покретачку енергију 6 - 8 - 2 > 16; Док друге две имају исту материјалну покретачку енергију 93 – 93 - 93 > 45;
У случалу 1.) реченице је резултат који се добио кроз АОП обраду тројног збира Кôд - 93.
Тај кôд се односи на стање на Земљи, уједно је у СФРЈ тај број био позивни број за ВАТРОГАСЦЕ!
Као датум нас је, тај кôд, подједнако обележио, сетимо се само 09.03.`91.г.
Са молитвом Оче наш: сваке године су се у односу на реченицу те године, могле одрадити исправке.
Човечанство је добило од 1988.г. сваке године могућности да одради поправке у односу на:
„Оче наш који јеси на небесима“, била је 1988.г. Планетарно смо требали да освестимо свест о томе да нам је Отац на небесима, 1989.г.: „Свети се име Твоје“... тако све до 1999.г. где нам је била година „Амин“, или „Амен“, свеједно али се даље није, могло... Да ли???!!!
Догоди нам се, 24.03.1999.г., бомбардовање Београда, у години Амен/ Амин.
Само што је ипак било довољно оних који су се трудили да исправе вековима настављане грешке.
Фатимска Госпа, која се јавила 13.05.1917.г. нам је измолила код Вечног Оца поправни испит ПО-ПРÁВНОГА, да милости Оче наша теку:
1988.г. = 1917.г. + 88г. = 2005.г..,
тако добијамо да је 1917 + 99 = 2016.г.

Уместо енергије Амин из 1999.г. добијамо неначете енергије праведности по вери, а то је:
„ЈЕР ТВОЈЕ ЈЕ КРАЉЕВСТО“, код католика, а
„ЈЕР ТВОЈЕ ЈЕ ЦАРСТВО“, је у православљу у овом случају.

Немогу овде још да ширим фреквенције Оче наша, јер ће текст бити преопширан,
Оче наш се обрађује на предавањима.
Покретачке енергије су веома важне, јер се не виде али се веома јако осећају, деловање им је све јаче и људима је све теже да живе по старим, навикнутим, утабаним принципима...